Biodiversitet i børnehøjde

Biodiversitet og vild natur er kommet højt på dagsordenen i de seneste år. I Helsingør Kommune er der en lang række initiativer i gang, der tilsammen skal skabe øget opmærksomhed og større diversitet i den lokale natur.

Et af dem er indsatsen Biodiversitet i Børnehøjde som har fokus på de yngste børn i dagtilbud og indskoling. Netop nu får alle ca. 30 dagtilbud og 11 indskolinger leveret et biodiversitets-kit med blomsterfrø og stauder af såkaldte hjemmehørende arter. Planter der i løbet af sommeren skal tiltrække nytte-insekter og indgå i formidlingen af Danmarks vilde natur på legepladsen og i skolegården – i øjenhøjde med de yngste borgere.

Blomsterne skal børn og medarbejdere selv så, plante og passe, mens de vokser frem og bliver til blomsterflor i nærmiljøet. Ud over blomster, får børnene også en murerspand, der skal laves om til en svirrefluelagune, og rør, der skal bruges til bi-hoteller. Steder hvor vilde bier og svirrefluer kan lægge æg. Børn og voksne kan dermed på tæt hold følge med i den cyklus som starter i larvestadiet og slutter med bevingede dyr, der flyver ud og henter nektar i fx Blodrød Storkenæb, Okseøje eller nogle af de 28 arter som frøblandingen byder på. Til efteråret følges indsatsen op med en Krible-Krable taske, hvor der blandt andet er udstyr til at gå på opdagelse i naturen efter flere insekter og planter.

FAKTA

Biodiversitet i Børnehøjde er et tvær-kommunalt initiativ, der sætter fokus på biodiversitet i Helsingør Kommune og skaber grobund for udeaktiviteter med børn i dagtilbud og skoler. Formålet er at sikre naturdannelse hos deltagerne og skabe biodiversitet i nærmiljøet.

indsatsen understøtter Helsingør Kommunes Biodiversitetsplan 2019-2030 og giver bl.a. de yngste borgere mulighed for at kunne genkende de blomster, som de selv er med til at dyrke, i vejrabatter mv.

”Biodiversitet i Børnehøjde” er det projekt der samler de indsatser i kommunen, der handler om biodiversitet målrettet børn i dagtilbud og indskoling.

 • Alle dagtilbud og indskolinger/ca. 2.000 børn deltager årligt i projektet.
 • Deltagerne modtager frø til såning, planter og materialer om biodiversitet forår og efterår 2021.
 • I efteråret 2021 vil der desuden blive arrangeret besøg i Klimahave3000 og teaterforestillinger, der har fokus på biodiversitet for dagtilbud og indskolingsklasser.
 • Indsatsen er tilrettelagt af en projektgruppe på tværs af Center for Økonomi og Ejendomme, Center for By, Land og Vand, Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Kultur, Erhverv og Organisation.
 • Initiativet tager udgangspunkt i Vision 2030 om en bæredygtig kommune, især visionsmålet om at styrke naturen, træffe bæredygtige valg og handle klimavenligt.
 • Biodiversitet i Børnehøjde er finansieret af midler fra Helsingør Kommunes Klimapulje.

Forårspakken indeholder:

Frø og Planter der kan etableres i eksisterende planterammer

 • blomsterfrø
 • 7 forskellige stauder (skal udplantes hurtigt efter modtagelsen)
 • Så- og plantevejledninger

Mælkebøtter

 • Ideark

Fokus på bier og svirrefluer

 • Idéark
 • Bi-plakat
 • Paprør til bihoteller
 • Spand til svirrefluer
 • Undersøgelsesbakke til svirrefluer

Andet

 • Biodiversitet i Børnehøjde postkort til de deltagende børn i målgruppen.

Hvis I vil vide mere eller besøge projektet, så kontakt Ida på tlf. 2531 3694 eller Celine på tlf. 2531 2442.

Mange hilsner

Ida Wettendorf
Børnekultur, Center for Kultur, Erhverv, Politik og Organisation

Maj-Britt Salhauge og Søren Rafn
Nyruphus & Center for Dagtilbud, Skole Idræt og Fritid

Rikke Wettergren Hansen
Center for By, Land og Vand

Celine Cathrine Bardram Nielsen
Center for Økonomi og Ejendomme

Helsingør Kommune – Addfocus