Partnerskabet Nyruphus

Naturcenter Nyruphus er forankret i Center for Dagtilbud, Skole, Fritid og Idræt i Helsingør Kommune og er en del af partnerskabet omkring Nyruphus sammen med Cabas STU og Naturstyrelsen.  

Partnerskabet skal via undervisning og aktiv naturformidling skabe fælles aktiviteter, der bygger bro mellem undervisning, friluftlivs-, natur- special- og kulturområdet i Helsingør. Formålet er at drive og udvikle et dynamisk område for natur, kultur og læring omkring det gamle skovfogedsted Nyruphus.

Helsingør Kommune – Addfocus
Naturstyrelsen

Cabas