Udeskole

På Naturcenter Nyruphus ved vi hvor hårdt alle i dagtilbud og skole arbejder for at sikre at børn trives og lærer, selv i en udfordrende tid med Corona.

At åbne dagtilbud og skoler langsomt op kan bl.a. gøres ved at flytte en del aktiviteter ud i det fri – ud i naturen. Det kan være en del af svaret på de udfordringer vi står over for i tiden med Corona.

I naturen kan man holde afstand til hinanden og stadig være sammen om noget fælles. Uderummet er stort og der er plads til mange. Fælles lærerige aktiviteter i uderummet styrker gruppefølelsen og muliggør højt kvalificeret læring på trods af udfordringerne med at skulle være sammen hver for sig.

Vi er klar med ideer til konkrete aktiviteter med afsæt i sundhed, trivsel og læring til alle dagtilbud og skoler, på tværs af fag og årgange.

Hvad tilbyder vi?

Vi har et indgående kendskab til kommunens dagtilbud og skoler og til læringsrum i vores nære natur i Helsingør. Og så har vi viden og kompetencer indenfor uderumspædagogik og -didaktik. Det vil vi gerne dele med jer alle sammen.

Kontakt os gerne på mail eller telefon.

Herunder kan du desuden finde inspiration og ideer til udeskole og uderumspædagogik, som du kan udforske på egen hånd:

Inspiration til udeskole

“Udeskole – viden i virkeligheden” handler om udeskolens praksis og didaktik. Hæftet samler viden, erfaringer og gode idéer i en kort og enkel form – og lægger op til debat om, hvordan vi underviser i udeskolen. Hæftet er let læst og illustreret med fotos fra udeskoler overalt i Danmark.

Links:

Udematematik
Helsingør kommunes egen side om matematik i uderummet med 30 gode udeskoleforløb, lige til at gå i gang med.
https://sites.google.com/g.helsingor.dk/matematik/rige-problemstillinger/udematematik

EMU. Løbende opdatering med råd om undervisning i forbindelse med Covid-19. https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

Naturvejledning Danmark. Aldrig har det været mere relevant at blive medlem af Danmarks stærkeste forening inden for naturformidling. Med et hav af aktive netværk, er det let at vidensdele og udvikle ideer til læring i uderummet på tværs af Danmark. http://natur-vejleder.dk/naturen-lige-nu/tips-tricks-aktiviteter/

Skoven i skolen
Aktiviteter til udeskole og undervisning i det fri på tværs af fag. https://www.skoven-i-skolen.dk/

Udeskole.nu
Et gratis e-læringsmateriale til alle landets skoler. Lærere, pædagoger og skoleledelse kan bruge materialet som hjælp til implementering, udvikling eller evaluering af udeskole på deres skole.
https://udeskole.nu/

Udeundervisning.dk
En gratis portal til viden om udeundervisning og udeskole. Formålet med portalen er at hjælpe med den aktuelle udfordring som skoler står i under genåbningen af Danmark under Covid-epedimien.
https://udeundervisning.dk/

Astra – Naturfagsundervisning udenfor
Astra har samlet forløb, aktiviteter og didaktisk viden fra samarbejdspartnere og Astra, der kan understøtte din udeundervisning i naturfag. I temaet finder du inspiration og viden til udeskoleaktivteter, bevægelsesaktiviteter, didaktik om den åbne skole, samt ekspempler fra udeskole og udeundervisning i praksis. 
https://astra.dk/udeundervisning?utm_source=Nyt+fra+Astra+-+det+nationale+naturfagscenter&utm_campaign=34f1ac6249-Astra-GS-04-20&utm_medium=email&utm_term=0_72e5820f19-34f1ac6249-422937313&fbclid=IwAR0x1jUo7PWmuLkt2McQ8YMFBlNOScE4_NZbKEcJAv20291cUDxIuiA6_1k

Friluftsrådet – Inspiration og viden om naturvejledning
78 vidensblade med viden om og inspiration til forskellige former for naturvejledning. Naturvejledere fra hele landet deler deres erfaringer i en række videnblade.
https://www.friluftsraadet.dk/inspiration-viden-om-naturvejledning?fbclid=IwAR2yeOXii0u2yBJ8ek2_wFXWA4fvHMwrvJNzt6jOW0x1bS_1cY9h811UNnI

DGI – Læringskort til friluftsliv
10 læringskort om uderumsledelse, der er målrettet pædagoger, lærere, foreningsfrivillige og formidlere i uderummet. På læringskortene om uderumsledelse kan du finde gode råd til god klasseledelse i uderummet, forslag til konkrete aktiviteter, lege og icebreakers, dialogstrukturer, evalueringsformer m.m.
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/laeringskort?fbclid=IwAR36dI6cStaMQOF8-p8Psnp2RFxxNOkW-g3Iio8mEiZb835fYa2SznEQ27s

UdeskoleNet 
Facebook-gruppe for udeskoleundervisere, der deler viden og erfaringer med undervisning i det fri. https://www.facebook.com/groups/10150136077760118/?multi_permalinks=10163320484430118%2C10163320142950118%2C10163317880185118%2C10163317273725118&notif_id=1586197273732109&notif_t=group_activity&ref=notif

KribleKrable
KribleKrable har et væld af gratis materialer og aktivitetsforslag, der inspirerer børn og voksne til at gå på opdagelse i naturen og inspirerer og motiverer pædagoger og lærere fra daginstitutioner, indskolingsklasser og SFO til at igangsætte læringsforløb ud fra emnet ”Krible Krable”.
https://kriblekrable.dk/

Vild Mad
Her finder du et hav af undervisningsforløb om sankning, sankelandskaber og vild mad.
https://www.vildmad.dk/dk/undervisning

Grønne Spirer:
Grønne Spirer udgiver inspirationsmaterialer, der motiverer voksne til at bruge naturen og udeområderne aktivt i børnenes hverdag.
https://groennespirer.dk/

99 arter at se, før du bliver voksen
Kendskab til Danmarks natur giver glæde, store oplevelser og livskvalitet. Men mens natur er et bredt begreb, er de enkelte arter konkrete og derfor lettere at skabe en relation til. 
https://www.99arter.dk/

Læring i virkeligheden
Erfaringer med udeskole fra Sønderborg Kommune. http://www.laeringivirkeligheden.dk/

Statens Naturhistoriske Museum
Har et rigt materiale online, hvor meget af det let kan bringes i spil i uderummet.
https://snm.ku.dk/besoeg-os/skoletjenesten/grundskole/materialer/

Nationalpark Mols Bjerge
Nationalparkernes undervisningsforløb alle steder udenfor, 120 forløb:
https://undervisning.nationalparkmolsbjerge.dk/find-opgaver/

Asminderød Udeskole
Aktiviteter fra en friskole i Nordvestsjælland. http://www.asmindrup-udeskole.dk/ideer%20til%20udeundervisning.htm

Haver til maver
Inspiration til arbejdet med skolehaver, planter og bæredygtighed. https://havertilmaver.dk/den-kulinariske-skolehave-grundforloeb/

Byvandring
Inspiration til undervisning i byrummet
http://byvandring.nu/skole/?fbclid=IwAR3no4FwrDNG7StzNe-L585fnGsBJ7BZVo4FKUdzYz8JiBPaMleeOUdlA6Q

NatureChallenge – App
Opgaver, som kan løses i haven eller i gården på egen hånd eller sammen. I kan nemt gemme spillet, så I kan bygge videre på læringen fra øvelserne senere i undervisningen. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-storkoebenhavn/projekter/dgi-outdoor/nature-challenge?fbclid=IwAR2ubQOi3LRIlLppj5b8OUxv0tBPxgtrmK03bBCdR6VOr7ePMGjp57yAmJg

Prisbelønnet film om udeskole

NaturePlay – Take Childhood Back (81 min.)
As film makers and parents this subject was so important to us we made a film about how Denmark does Udeskole including insights from leading Danish researchers on the subject of learning outside the classroom walls. We would like to share our film with you now FOR FREE as we think it is time for those in Denmark to see it. The film has been noticed internationally with awards and has created change in many countries. Hopefully now Udeskole will be unlocked and it’s magic used daily to enrich the lives of our children.

Brug koden: NP2020

5 kortfilm om udeskole i praksis

Udeskole i praksis – bevægelse, trivsel og læring
Hos Filmkompagninet finder du både illustrative kortfilm om udeskole, samt materialer, der knytter sig til filmene.
https://www.filmkompagniet.dk/#/udeskole-i-praksis