Biodiversitet

Klassetrin: 8-10 klasse
Periode: Året rundt
Tidsforbrug: 3-4 timer

Vi undersøger biodiversitet ud fra en biologisk indgangsvinkel og ser på hvordan forskellige organismer har tilpasset sig til deres levesteder, hvad det kan fortælle om økosystemets stabilitet og hvordan man kan bruge biodiversiteten som en indikator for naturkvalitet.

Læringsmål:

  • Eleverne stifter bekendtskab med definitionen af biodiversitet
  • Eleverne prøver relevante undersøgelsesmetoder for at afdække graden af biodiversitet
  • Eleverne anvender de indsamlede data til at foretage en lokal miljøvurdering