Om Naturcenter Nyruphus

Naturcenter Nyruphus er stedet, som du kommer til, når børns naturbevidsthed skal i spil. Huset og de omgivende landskaber fungerer sammen som et feltlaboratorium og engagerede naturvejledere står parat til at hjælpe dig med en masse spændende ture og målrettede forløb for kommunale folkeskoler og dagtilbud.

På grund af kommunale besparelser, så er der pr. 1.8.2023 kun en ½ naturvejlederstilling på Naturcenter Nyruphus, og dermed en tilsvarende reduktion i målgrupper.

Målgrupper pr. 1.8.2023:
Dagtilbud, 0. klasser samt børn med særlige behov i specialtilbud.

Vores forløb er gratis og varer typisk fra 1 til 3 timer og foregår både på og omkring Naturcentret, men kommer dog også gerne ud til jer og folder jeres lokale natur ud, hvis det giver bedre mening i forhold til transport og lokalitet. Nogle af vores aktiviteter er fastlagte, mens andre kan skræddersyes til at tilpasse indhold, metode og aktivitetsplan i samarbejde med lærere og pædagoger.

Begyndelsen på det hele

Tre gange har der i tiden op til 1990 været forsøgt at opstarte en naturskole i Helsingør Kommune. Først da forstfuldmægtig på Kronborg Skovdistrikt, souschef Jens Nytoft Rasmussen kontakter stadsgartneren Christian U. Christensen i Helsingør Kommune, sker der noget mere konkret. Christian kontakter Børne- og Ungeforvaltningen ved viceskoledirektør Holger Scheibel og han kontakter Henrik Lieberkind, der havde virket som konsulent i orienteringsfagene (biologi, geografi og historie) i skolevæsenet. Disse tre parter (skoven, skolen og Teknisk Forvaltning) udgjorde et solidt fundament både økonomisk og med adgang til det politiske bagland. Den konkrete årsag var, at Naturstyrelsen var ved at nedlægge flere tjenesteboliger, heriblandt Nyruphus der havde været tjenestebolig for skovfogeder i over 150 år. Jens Nytoft Rasmussen ville først undersøge, om der var en kommunal interesse i at etablere en naturskole på Nyruphus. Det var den gamle lo-lade bygning, der var i spil, idet der boede en skovfogedfamilie i stuehuset.

Det der virkelig gjorde projektet acceptabelt var, at Miljøministeriet/Naturstyrelsen på det tidspunkt havde afsat en fond på flere millioner kroner til en styrkelse af naturformidling i Danmark. Denne fond tildelte Nyruphus projektet ca. en million kroner, der gjorde det muligt at istandsætte lo-laden til undervisnings/udstillingslokale og indrette toiletter, garderobe og et kontorlokale. Dette betød at ingen af de lokale aktører skulle have penge op af lommen.

For at give et politisk signal om lokal opbakning, blev der – før centeret var en realitet – dannet en støtteforening af frivillige, fortrinsvis fra skoler, institutioner, foreninger og private. Denne forening af frivillige har eksisteret i den tid, hvor naturcentret var en selvejende institution gennem de første 25 år. Bestyrelsens medlemmer har stort set været de samme i hele perioden og de er fortsat i gruppen af frivillige, der nu er tilknyttet Naturcenter Nyruphus.

Et tredje element, der gjorde projektet brugbart var, at det startede som en selvejende institution. Det eneste kommunen forpligtigede sig til var en ½ lærerløn. Kronborg Skovdistrikt havde i driftsaftalen med Helsingør Kommune forpligtet sig til en ½ skovfogedløn i de første år. Den daglige drift blev finansieret ved brugerbetaling, som skal ses i sammenhæng med, at aktivitetsområdet primært var skoler og institutioner, der områdemæssigt dækkede både Helsingør Kommune og Kronborg Skovdistrikt. Brugerne var på denne måde hele befolkningsgrundlaget og set ud fra økonomien var det også en nødvendighed, da indtægterne for det meste kom fra private arrangementer. Denne bredde afspejler sig også i Naturcentrets bestyrelse med brugerne i flertal. Naturcentrets konstruktion med vedtægter og økonomiske retningslinjer blev godkendt i Byrådet – med den klausul at ingen forfremmelser kunne foretages uden Byrådets godkendelse.

Opstart 1. august 1991, selvom de udendørs anlægsarbejder ikke var færdige. Det var i slutningen af oktober, hvor der var inviteret til stor indvielsesfest med private, institutioner og skoler i arbejdende værksteder. Miljøminister Per Stig Møller (K) foretog den officielle indvielse. Helsingør Brevdueforening slap 25 hvide duer løs og den store jætte-kåte var rejst over en bastant talerstol i form af en omvendt træstamme. Den kommunale anerkendelse kom, da de tre initiativtagere samme år fik tildelt kommunens miljøpris.