De nære udearealer

Bring uderummet i spil, hvor I bor. der er masser af sundhed, trivsel og læring på legepladsen, sandkassen, samt på stier, gange og grønne arealer.