Det åbne land

Det danske landskab har siden sidste istid gennemgået fundamentale forandringer, som det er vanskeligt at forestille sig, når man i vore dage bevæger sig gennem landskabet. Lige efter isens afsmeltning for omkring 15.000 år siden var klimaet arktisk, og til de nøgne landstrækninger, som isen efterlod, begyndte hårdføre planter og dyr at vandre ind fra syd. Snart var landet dækket af en tundra uden træer – i sandhed åbent land.

Der er højt til loftet og langt til horisonten på marker, enge og overdrev. Der er også et mylder af gode aktiviteter man kan kaste sig ud i.