Ferske vande

Ferskvand har til alle tider været en livsvigtig ressource for mennesker. Afhængigheden har præget menneskets evolution på Jorden og bestemt erhvervs-, kultur- og sundhedsudviklingen under alle tidsperioder over hele kloden. Ud over behovet for ferskvand til mennesker og husdyr har fiskeri i søer og vandløb og transport gennem “urskovens” vandløb været afgørende for bosætningen i Danmarks oldtid.

Under overfladen på søer, damme og vandløb folder en næsten magisk verden sig ud med kryb og kravl. Der er mange gode aktiviteter, hvis man har lidt vand i nærheden.