Fisk

Klassetrin: 3-5 klasse
Periode: april – oktober

Tidsforbrug: ca. 3 timer

Turen er en god og lærerig oplevelse der stiller krav til elevernes tålmodighed, ligesom de forhåbentlig vil opleve, at man sagtens kan fange fisk uden at være i besiddelse af det mest avancerede udstyr.

Turen tager afsæt i elevernes forforståelse om fisk og forventningsafstemmer ift. hvilke fisk vi tror vi kunne komme til at fange på dagen. Vi kommer nok også omkring en snak om forskellen på ferskvand og saltvand, og hvilke fisk der hører til hvor, samt om hvad udseendet på en fisk kan give af fingerpeg om fiskens levevis. Fanger vi nogle store fisk kan vi evt. dissekere en og se hvordan de ser ud inden i og hvad de har spist.

Læringsmål:

  • Eleverne bliver introduceret til de almindeligste danske ferskvandsfisk og hvordan man skelner dem fra hinanden
  • Eleverne stifter bekendtskab med hvordan tilpasninger hos fisk har betydning for deres levevis
  • Eleverne opøver undersøgelseskompetencer med relevante fangstredskaber