Første besøg

Klassetrin: Daginst.-3 klasse
Periode: Hele året
Tidsforbrug: 2-4 timer

Klassens første tur på Naturcenter Nyruphus, hvor børnene introduceres til alt mellem himmel og jord – Vi hilser på hinanden og på dyrene, ser på Den Lieberkindske Samling, fugleedderkoppen og alle de mærkelige ting der ligger på hylderne.

Naturvejlederne kan tage en snak med børnene om f.eks. den pågældende årstid, hvad er spændende og specielt i skoven netop nu, hvad laver en skovarbejder, hvem ejer skoven, hvordan er landskabet dannet, hvordan kender vi træerne etc. Og hvad kan I lave på naturcentret næste gang I kommer osv.

Så går vi en lang tur i skoven og lærer hvordan man færdes i skoven, vi ser på de dyr og planter der er spændende lige nu – hvis vi kan finde dem – balancerer måske på en træstamme og ruller os i mosset – og spiser om muligt vores frokost i det grønne.

Læringsmål:

  • At introducere børnene til naturcentret og de nære omgivelser og de muligheder et besøg på naturcentret giver
  • At opleve en naturfaglig aktivitetstur med afsæt i naturen netop nu
  • At træne ekskursionsparathed og hvad der kræves for at kunne deltage i en hel læringsrig dag i uderummet