Ferske vande

Ferskvand har til alle tider været en livsvigtig ressource for mennesker. Afhængigheden har præget menneskets evolution på Jorden og bestemt erhvervs-, kultur- og sundhedsudviklingen under alle tidsperioder over hele kloden. Ud over behovet for ferskvand til mennesker og husdyr har fiskeri i søer og vandløb og transport gennem “urskovens” vandløb været afgørende for bosætningen i Danmarks oldtid.