Geologien

Det danske landskab bugter sig i bløde bakker, der giver et mildt indtryk. Forrevne klippepartier som i mere bjergrige egne, finder vi kun få steder i landet. Men det danske landskab bærer på en lang og voldsom historie, der både kan aflæses på overfladen og når man dykker ned gennem jordlagene. Dér, hvor vi bor i dag, har der skiftevis været dybt hav, tørt land, ørken og indlandsis, og klimaet har varieret fra arktisk til tropisk. Disse skiftende naturtyper har givet anledning til en række forskellige aflejringer, som lag på lag har opbygget det land, vi kender.