Naturcenter Nyruphus

Vi tilbyder formidlingsforløb for kommunale dagtilbud og skoler.

Pr. 1.8.2023 er der på grund af kommunale besparelser begrænsninger i hvilke målgrupper, som kan få naturvejledning.

Målgrupper: Dagtilbud, 0. klasser samt børn med særlige behov i specialtilbud.

Vi byder gerne velkommen på Naturcenter Nyruphus. Alternativt kan vi også komme forbi med naturvejledning til jer på matriklen: https://www.nyruphus.dk/tematiske-forloeb/