Steder

Stedbestemte aktiviteter for dagtilbud

De nære udearealer
Bring uderummet i spil, hvor I bor. der er masser af sundhed, trivsel og læring på legepladsen, sandkassen, samt på stier, gange og grønne arealer.

Det åbne land
Der er højt til loftet og langt til horisonten på marker, enge og overdrev. Der er også et mylder af gode aktiviteter man kan kaste sig ud i.

Skovene
Fås der et smukkere aktivitetsrum end skovene, hvor stammer står ranke og krogede og lyset flimrer gennem trækronernes blade? Og heldigvis er der mange gode aktiviteter som man kan lave sammen hver for sig i vores allesammens skove.

Ferske vande
Under overfladen på søer, damme og vandløb folder en næsten magisk verden sig ud med kryb og kravl. Der er mange gode aktiviteter, hvis man har lidt vand i nærheden.

Havet
Smøg bukserne op og tag på en soppetur i strandkanten, fang en krabbe, smag noget tang eller byg et sandslot. Der er et hav af gode aktiviteter ved havet.

Geologien
Alt vi går og står på er geologi. Den er overalt og er lige til at samle op eller grave op, så selvfølgelig er der mange gode aktiviteter med geologien.